Сдружени пловдивски творци / за нас

logo
Идеите се навсякъде!

"Сдружени пловдивски творци" е неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите

Сдружението е неправителствена организация, създадена през 1997 г. в град Пловдив.

Основна мисия на "Сдружени пловдивски творци" е да развива и осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.

Дейността му е насочена към различни публики от Пловдив и региона и е свързана с изграждане и утвърждаване на съвременни културни ценности."Сдружени пловдивски творци" вярва в знанието, свободата и развитието.