Сдружени пловдивски творци / контакти

logo
Идеите се навсякъде!

За да се свържете със "Сдружени пловдивски творци"

  • "Сдружени пловдивски творци"
  • Пловдив 4000
  • Ул. "Лъджене" 12
  • Илияна Лимперова
  • 00359 887 748 622, 00359 32 63 55 93